Ciekawe miejsca

W 1979 r. z inicjatywy ks. pro­boszcza Kazimierza Wróbla ze Strupiny wybudowano w Sko­kowej kaplicę mszalną wraz z za­pleczem mieszkalnym. W 1985 r. poświęcono ją i odprawiono pierw­szą mszę św. Od 1987 r. do parafii Strupina zostaje przydzielony wikariusz ks. Edward Jurek, który wystosował do Kurii prośbę o ery­gowanie przy kaplicy w Skokowej samodzielnego ośrodka duszpa­sterskiego. Ks. kard. Henryk Gulbinowicz 28 V 1993 r. erygował w Skokowej parafię, odłączając od parafii Strupina następujące miej­scowości: Borów, Borówek, Chodlewko, Pększyn i Skokowa. 

Kościół wybudowana w sąsiedztwie sta­rego niemieckiego cmentarza oraz zniszczonej kaplicy cmen­tarnej. Po kilku latach intensyw­nych prac cmentarz uporządko­wano, a kaplicę wyremontowa­no.

Budynek prostokątny z pustaków ceramicznych. Dach dwuspadowy i kryty dachówką ceramiczną. Od pd. wejście w podcieniu wspartym na murowanym filarze, od wsch. wejście pod wykuszem, w którego oknie z luksferów krzyż o innym zabarwieniu. Od roku 2000 kościół i obejście zostało gruntownie zmienione.

Z powodu wysokiego pozio­mu wód gruntowych cmentarz nie mógł służyć tutejszej spo­łeczności.

Dzięki staraniom ks. proboszcza Kazimierza Czuczoły i Parafian wybudowano nowy cmentarz na miejscu starego niemieckiego cmentarza.  

Źródło: skokowa.archidiecezja.wroc.pl

 

Zdjęcia

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...