O nas

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.  13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE. nr 119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Dolnośląska Kraina Rowerowa”. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: 55-140 Żmigród, ul. Poznańska 8/6, telefonicznie: tel. 503 740 344 oraz 667 442 772, za pośrednictwem poczty elektronicznej: dolnoslaskakrainarowerowa@gmail.com.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji naszych usług (handlowych i marketingowych) i prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w wydarzeniach i działaniach edukacyjnych, organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Dolnośląska Kraina Rowerowa” na podstawie Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne, o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację usług handlowych i marketingowych oraz udział w wydarzeniach i działaniach edukacyjnych, organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Dolnośląska Kraina Rowerowa”.
 7. Podanie przez Państwa danych nie jest obowiązkowe, niepodanie ich jednak skutkować będzie brakiem realizacji umowy lub usługi.
 8. Państwa dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,      w tym profilowaniu.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Administratora. 

Jeśli po zapoznaniu się z w/w zasadami przetwarzania Państwa danych osobowych, chcą Państwo skorzystać z któregoś z przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o wypełnienie załączonego niżej FORMULARZA ROZPORZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI, podpisanie go i przesłanie do nas w formie tradycyjnej lub elektronicznej. 

Załączniki

 • pobierz RODO_Formularz_Rozporzadzania_Danymi_Osobowymi.docx
 • pobierz RODO_Formularz_Rozporzadzania_Danymi_Osobowymi.pdf
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...